Studiedag Kinderopvang


Kinderopvang Koningskind was één van de eerste  klanten bij Knapvilla, 12 jaar geleden. Wij ontvingen heel veel basisschool teams

 (zie portfolio) maar nog weinig kinderopvang teams. 

Naast de mooie visie op het Koningskind wilde de leidinggevenden graag nog meer aan de talenten van ieder kind gaan werken. De meervoudige intelligenties sprak hen aan, maar hoe zou dat geïmplementeerd kunnen gaan worden? 

Knapvilla heeft daar aan bijgedragen door jaren geleden verschillende teamdagen te organiseren. 

Nu er weer zoveel nieuwe pedagogische medewerkers bij zijn gekomen werd opnieuw de vraag gesteld om weer een studiedag te organiseren. 


Binnen de teams zijn er medewerkers die de meervoudige intelligentie theorie heel goed kunnen toepassen, het is iets van de medewerkers zelf geworden. Er zijn medewerkers die de theorie goed kennen maar graag geholpen worden bij het nog beter implementeren. En er zijn medewerkers die nieuw zijn en de theorie nog goed moeten leren kennen. 


Knapvilla heeft hiervoor een speciale passende studiedag georganiseerd en deze wordt op 5 oktober gegeven. 


Om niet alle verrassingen van de dag nu al te delen zal ik na 5 oktober de evaluatie en opbrengsten delen op deze pagina. 


Een tipje van de sluier: Er wordt door een groep tijdens de dag een persoonlijk portfolio gevuld. Een tweede groep gaat heel praktisch aan de slag rondom alle intelligenties. De derde groep gaat een visie boekje maken, het eerste kinderopvang m.i. boek voor ouders en medewerkers. 


Samen met Susan Janssen organiseer ik deze dag. Het wordt erg zinvol, leerzaam, creatief en actief. 


Wordt vervolgd. 


Studiedag Kinderopvang